កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ទូរស័ព្ទដៃទាំង ៦ ដែលមានភាពល្បីល្បាញប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ន ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាមានទូរស័ព្ទដៃទំនើប និងអ៊ីនធឺណែតដែលលឿនជាងពីមុន។ យើងប្រើទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាង មិនថាទិញទំនិញ ន...

Continue reading

benefits of website

អត្ថប្រយោជន៍ធំៗទាំង ៥ នៃការបង្កើតគេហទំព័រសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក

នៅក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថលនាពេលបច្ចុប្បន្ន មានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំង ជាហេតុធ្វើឱ្យការបង្កើតគេហទំព័រមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ធ្វើអោយអាជីវកម្មរប...

Continue reading

ហេតុអ្វីបានជាអាជីវកម្មនីមួយៗចាំបាច់ត្រូវបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ?

នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទ មិនត្រឹមតែផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមកកាន់អាជីវកម្មនោះទេ ប៉ុន្តែវាជា...

Continue reading

web app development

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងគេហទំព័រ

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអតិថិជនមានសកម្មភាពជាមួយវេទិកាឌីជីថលរបស់អ្នក។ កំណត់ឱកាសដើម្បីពង្រឹងបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ និងជំរុញឱ្យមានការចូលរួម។ ស្វែងយល...

Continue reading

ចូលរួមការបដិវត្តជាមួយ Liberty Technology៖ ឱកាសការងារល្អៗដែលអ្នកពុំគួរមើលរំលងនាខែកុម្ភៈ និងខែមីនាខាងមុខនេះ!

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអតិថិជនមានសកម្មភាពជាមួយវេទិកាឌីជីថលរបស់អ្នក។ កំណត់ឱកាសដើម្បីពង្រឹងបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ និងជំរុញឱ្យមានការចូលរួម។ ស្វែងយល...

Continue reading

ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាអប់រំសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស – បង្កើនបទពិសោធន៍សិក្សាជាមួយ EdTech

ក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ បច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្រាស់សុទ្ធសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែង ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអប់រំ ជាវិធីសាស្រ្តថ្មីដែលធ្វើអោយ...

Continue reading

Web and app development

ការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ និងកម្មវិធីសម្រាប់អាជីវកម្ម៖ ហេតុអ្វីគួរេជ្រើសរើសសេវាកម្មនេះ និងគួរតែប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណា?

នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការមានវត្តមានលើនៅលើបណ្ដាញអុីនធឺណេតពិតជាមានសារៈសំខាន់ ជាពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ទំហំ។ ការអភិវឌ...

Continue reading

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអប់រំ ៥ រំដែលមានការវាយតម្លៃខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអប់រំដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់រៀបចំកិច្ចការមួយចំនួន ត្រូវបានសម្របទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីអនុញ្ញាតឪ្យសិស្...

Continue reading

ឈ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង៖ ការសហការ និងការច្នៃប្រឌិតរបស់ Liberty Technology

Liberty Technology គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលតែងតែផ្ដោតទៅលើ សារសំខាន់នៃការសហការ និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ពួ...

Continue reading

ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី Edtech

តើកម្មវិធី EdTech គឺជាអ្វី? EdTech ឬបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ គឺសំដៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសឧបករណ៍ឌីជីថល និងអេឡិចត្រូនិក ដើម្បីជួយស...

Continue reading