Hotline:(+855) 23 86 86 83 

ពួកយើងគឺជាអ្នកជំនាញខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានខាងផ្នែក Biometric AI ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការចែកចាយ Software

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍លក្ខណៈ​ Offshore

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍លក្ខណៈ​ Offshore (ODC)

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍លក្ខណៈ​ Offshore របស់យើងបានរៀបចំក្រុមឯកទេសមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងបង្កើតជាសេវាកម្មផ្នែកបច្ចេកវិជ្ជាដែលសម្របទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកយ៉ាងជាក់លាក់។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងធានាថាធនធានដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកត្រូវបានការពារជានិច្ច។

ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃក្រុមការងារ

ភាពជាដៃគូជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍លក្ខណៈ​ Offshore របស់ពួកយើងធានាបានទាំងដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការកាត់បន្ថយការចំណាយ និងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះឧត្តមភាពរបស់អាចីវកម្មលោកអ្នក។ ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃក្រុមការងារ រួមទាំងអ្នកជំនាញដែលបានទទួលជោគជ័យនូវការផ្តល់ដំណោះស្រាយលំដាប់អន្តរជាតិ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយដែលសាកសមបំផុតសម្រាប់អតិថិជន។

មើលបន្តិចវិញ ពិនិត្យបន្ថែម

ចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងសេវាកម្ម ODC

សេវាកម្មមានភាពរហ័ស
ក្រុមការងាររបស់យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលមានភាពរហ័ស ដោយធានាថាគម្រោងរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់បំផុត។
លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ​ការ​រចនា​​
ពួកយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពជាក់លាក់នៃការរចនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងរចនាទៅតាមការចង់បានរបស់អតិថិជនដោយធានាថាផលិតផលចុងក្រោយនឹងសមស្របទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់លោកអ្នក។
ភាពជឿជាក់ និងសមត្ថភាព
លោកអ្នកអាចធ្វើការពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមការងាររបស់ពូកយើងដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកជំនាញ និងមានបទពិសោធន៍ដែលនឹងអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងរបស់លោកអ្នកលើសពីអ្វីដែលរំពឹងទុក។

ជ្រើសរើសសេវាកម្ម ODC របស់យើង – ជ្រើសរើសប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចំណាយ កិច្ចសន្យាដែលអាចបត់បែនបាន និងការទូទាត់យ៉ាងងាយស្រួល

តើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយ Liberty Technology?

LIBERTY TECHNOLOGY

ជាកន្លែងដែលភាពច្នៃប្រឌិត និងភាពបុិនប្រសប់ត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នា
នៅក្នុងដំណោះស្រាយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។

២ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍លក្ខណៈ​ Offshore (ODC)

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍លក្ខណៈ​ Offshore របស់យើងបានរៀបចំក្រុមឯកទេសមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងបង្កើតជាសេវាកម្មផ្នែកបច្ចេកវិជ្ជាដែលសម្របទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកយ៉ាងជាក់លាក់។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងធានាថាធនធានដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកត្រូវបានការពារជានិច្ច។

1. សេវាកម្មមានភាពរហ័ស៖

ក្រុមការងាររបស់យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលមានភាពរហ័ស ដោយធានាថាគម្រោងរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់បំផុត។

ពួកយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពជាក់លាក់នៃការរចនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងរចនាទៅតាមការចង់បានរបស់អតិថិជនដោយធានាថាផលិតផលចុងក្រោយនឹងសមស្របទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់លោកអ្នក។

លោកអ្នកអាចធ្វើការពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមការងាររបស់ពូកយើងដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកជំនាញ និងមានបទពិសោធន៍ដែលនឹងអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងរបស់លោកអ្នកលើសពីអ្វីដែលរំពឹងទុក។

ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកាត់បន្ថយការចំណាយលើការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងរបស់លោកអ្នក។ ដំណោះស្រាយដែលកាត់បន្ថយទៅដល់ការចំណាយរបស់ពួកយើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញលើការវិនិយោគរបស់លោកអ្នកខណៈពេលដែលផ្តល់នូវលទ្ធផលដ៏ល្អឥតខ្ចោះផងដែរ។

យើង​យល់​ថា​គម្រោង​នីមួយៗ​មាន​លក្ខណៈ​ប្លែក​ពីគ្នាស្របទៅតាមចំណូល​ចិត្ត​របស់លោក​អ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍លក្ខណៈ​ Offshore របស់យើងផ្តល់ជូននូវជម្រើសកិច្ចសន្យា និងការទូទាត់ដែលមានភាពបត់បែន ដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌដែលស្របតាមគំរូអាជីវកម្ម និងកម្រិតថវិការរបស់លោកអ្នក។

ដៃគូសហការរបស់យើង

ការអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងតែងតែមានការជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ដៃគូរសហការនានាដែលឈានមុខគេបំផុតនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា។ ពួកយើងរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតសមិទ្ធិផលដ៏អស្ចារ្យមូយ និងជម្នះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យនេះ។

សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ

តើលោកអ្នកចង់បង្កើនសក្តានុពលនៃកម្មវិធី software​ របស់លោកអ្នកមែនទេ?
សេវាកម្មចែកចាយកម្មវិធី software ជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អរបស់លោកអ្នក!

កម្មវិធី Software

ពួកយើងប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យដំណើរការចែកចាយកម្មវិធី Software មានភាពសាមញ្ញ និងជំរុញទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំ។ ពួកយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់សេវាកម្មដោយដោយសុវត្ថិភាព និងមានភាពងាយស្រួល ដែលធានាបាននូវបទពិសោធន៍ការប្រើប្រាស់ដ៏រលូនសម្រាប់ទាំងអ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។

កម្មវិធីនៅលើគេហទំព័រ និងទូរស័ព្ទដៃ

នៅក្នុងពិភពឌីជីថលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការកើនឡើងនូវប្រជាប្រិយភាពក្នុងការផលិតគេហទំព័រ និងកម្មវិធិទូរស័ព្ទដៃបានប្រែក្លាយទៅជាវេទិកាដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។ ចែករំលែកនូវតម្រូវការរបស់អ្នកឥឡូវនេះ ពួកយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកក្លាយជាការពិត។

ការប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធ

សហការជាមួយ Liberty Technology ដើម្បីប្រែក្លាយបទពិសោធន៍នៃការប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ ប្រែក្លាយរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដ៏ជាក់លាក់ និងការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធរបស់លោកអ្នកមានភាពល្អឥតខ្ចោះ។

ចាប់ផ្តើមសរសេរដើម្បីស្វែងរកការបង្ហោះដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក