កម្មវិធី Liberty Currency Exchange

កម្មវិធី Liberty Currency Exchange និង Transfer

Liberty Technology សូមណែនាំដោយមោទនភាពនូវកម្មវិធីទូទាត់ និងប្ដូរប្រាក់ Liberty Exchange & Transfer App ដែលជាដំណោះស្រាយឈានមុខគេត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើអោយការផ្ទេរប្រាក់ និងការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់កាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ពួកយើងផ្តោតសំខាន់ទៅលើភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ សុវត្ថិភាព និងមិនត្រូវបានគិតថ្លៃ។ ពួកយើងមានបំណងលើកតម្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ និងប្តូរប្រាក់ជាមួយនឹងររូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួល ជាពិសេសសម្រាប់បំពេញតម្រូវជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ រាល់ការទូទាត់ និងស្ថានភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានបង្ហាញ គ្រប់គ្រង និងពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅក្នុងកម្មវិធី Liberty Exchange និង Transfer។

មើលបន្តិចវិញ ពិនិត្យបន្ថែម
0
+
ប្រទេស
0
+
កន្លែងបង់ប្រាក់

អំពី Liberty Exchange

Liberty Exchange គឺជា FinTech ឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2021 Liberty Exchange បានផ្តល់សេវាកម្មចម្រុះដល់អតិថិជន និងអាជីវកម្មសាជីវកម្ម រួមទាំងការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លាតវៃ ការប្តូរប្រាក់បរទេស និងដំណោះស្រាយក្នុងការទូទាត់។

Liberty Exchange

កម្មវិធី Liberty Exchange និង Transfer

កម្មវិធី​Liberty Exchange និង Transfer គឺជាដំណោះស្រាយដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតដែលជួយសម្របសម្រួលរាល់ការបត់បែនក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងចំណោមទាំង ៥ ប្រទេសដូចជា៖ ប្រទេសចិន ឥណ្ឌា កម្ពុជា វៀតណាម និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូននូវអត្រាប្តូរប្រាក់ខ្ពស់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណ ដើម្បីសម្រេចបាននូវការទូទាត់រហ័ស និងត្រឹមត្រូវ ដែលធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញត្រឹមតែមួយនាទី។ អ្នកប្រើប្រាស់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានការទូទាត់ប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលា ជាមួយនឹងកន្លែងបង់ប្រាក់ជាច្រើន និងបានសហការជាមួយធនាគារដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន។

ជឿជាក់ជាមួយ Liberty សម្រាប់សុវត្ថិភាព ភាពងាយស្រួល និងបទពិសោធន៍ក្នុងការប្តូរប្រាក់ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងាររបស់យើង។

ទាញយកកម្មវិធី

គម្រោងពាក់ព័ន្ធ