ឈ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង៖ ការសហការ និងការច្នៃប្រឌិតរបស់ Liberty Technology

Liberty Technology គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលតែងតែផ្ដោតទៅលើ សារសំខាន់នៃការសហការ និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ពួ...

Continue reading

ក្រុមហ៊ុនLiberty Technology និង Casso បានប្រកាសជាដៃគូសហការ ដើម្បីនាំយកនូវដំណោះស្រាយថ្មីសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ការចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) រវាងក្រុមហ៊ុន Liberty Technology និង Casso បាន...

Continue reading

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើMOUរវាងLIBERTY TECHNOLOGY និង BONDOUL៖ អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់ទីផ្សារពត៏មានវិទ្យានៅកម្ពុជា

នៅល្ងាចថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 ពិធីចុះហត្ថលេខាដ៏ជោគជ័យលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាង Liberty Technology និង ...

Continue reading